۱۵ اسفند
توزیع و غرس نهال درعزآباد 15 اسفند 1399
همزمان با روز درختکاری

توزیع و غرس نهال درعزآباد

رستاق نیوز - به همت گروه مردم نهاد اسفنجرد و با همکاری اداره منابع طبیعی 100اصله نهال درعزآباد توزیع و کاشته شد.

توزیع نهال در اداره منابع طبیعی شهرستان آغاز شد 15 اسفند 1398
همزمان با 15 اسفند روز درختکاری

توزیع نهال در اداره منابع طبیعی شهرستان آغاز شد

رستاق نیوز - به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان اشکذر توزیع نهال در محل این اداره آغاز گردید