گشت صنفی
۶ واحد صنفی در رستاق پلمب شد 02 فروردین 1399
درپی گشت صنفی امروز در رستاق

۶ واحد صنفی در رستاق پلمب شد

رستاق نیوز - گشت ویژه اکیپ بازرسی اداره صمت ، نماینده اماکن و پاسگاه انتظامی از اصناف رستاق عصر امروز انجام شد .