کشاورزان
قابل توجه کشاورزان و گلخانه داران 08 بهمن 1398

قابل توجه کشاورزان و گلخانه داران

روابط عمومی بخشداری مرکزی اشکذر از کشاورزان و گلخانه داران خواست تمهیدات لازم را برای مقابله با سرما فراهم کنند.