کشاورزان
قابل توجه کشاورزان و گلخانه داران ۰۸ بهمن ۱۳۹۸

قابل توجه کشاورزان و گلخانه داران

روابط عمومی بخشداری مرکزی اشکذر از کشاورزان و گلخانه داران خواست تمهیدات لازم را برای مقابله با سرما فراهم کنند.