کاهش رفت وآمد
 تردد در ورودی های شهرستان ۷۰ درصد کاهش داشته است 09 فروردین 1399
هادی نسب فرماندار:

 تردد در ورودی های شهرستان ۷۰ درصد کاهش داشته است

رستاق نیوز – فرماندار شهرستان گفت : با تشدید محدودیت های صورت گرفته در مبادی ورودی شهرستان ، کاهش 70 درصدی تردد در ورودی ها را به دنبال داشته است.