پایگاه حضرت مریم
17 بهمن 1398
فردا برگزار می شود

کارگاه آموزشی و تربیتی درصدرآباد رستاق

رستاق نیوز- کارگاه آموزشی و تربیتی با موضوع خانواده و فرزندان فردا جمعه در صدرآباد رستاق برگزار می شود.