پایگاه بنت الهدی
اردوی جهادی در شر ف آباد رستاق + تصاویر 19 بهمن 1398
همزمان با ایام الله فجر انقلاب اسلامی

اردوی جهادی در شر ف آباد رستاق + تصاویر

رستاق نیوز - به مناسبت ایام الله فجر انقلاب اسلامی اردوی یکروزه جهادی درشر ف آباد رستاق برگزار شد.