پایش سلامت
تاکنون قریب ۴۰۰ نفر از کارگران غیربومی و اتباع خارجی در طرح پایش سلامت مورد غربالگری قرارگرفتند 13 فروردین 1399
رییس مرکز جهاد کشاورزی رستاق:

تاکنون قریب ۴۰۰ نفر از کارگران غیربومی و اتباع خارجی در طرح پایش سلامت مورد غربالگری قرارگرفتند

رستاق نیوز – کاظم مسروری فر گفت : طرح غربالگری کارگران واحدها ی گلخانه ای از بیماری کرونا باهمکاری مشترک مرکزجهاد کشاورزی رستاق ومرکز بهداشت ازتاریخ ۱۰فروردین در رستاق آغاز شد.

باشرکت دادن کارگران خود به ویژه اتباع خارجی و غیربومی درطرح پایش سلامت و غربالگری از سلامت آنان اطمینان حاصل کنید. 13 فروردین 1399
تاکید فرماندار به کارفرمایان و گلخانه داران

باشرکت دادن کارگران خود به ویژه اتباع خارجی و غیربومی درطرح پایش سلامت و غربالگری از سلامت آنان اطمینان حاصل کنید.

رستاق نیوز – هادی هادی نسب برلزوم اجرای طرح غربالگری و پایش سلامت اتباع خارجی شهرستان تاکید کرد.

بخشدار رستاق : غربالگری و پایش سلامت اتباع خارجی و کارگران غیر بومی رستاق از فردا آغاز می شود 10 فروردین 1399

بخشدار رستاق : غربالگری و پایش سلامت اتباع خارجی و کارگران غیر بومی رستاق از فردا آغاز می شود

رستاق نیوز – کار غربالگری و پایش سلامت اتباع خارجی و کارگران غیربومی رستاق از فردا در اسلام آباد آغاز می شود .