ورزش وجوانان
تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان 06 اسفند 1398

تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان

رستاق نیوز - " علی اصغر حسینی فهرجی " به عنوان رئیس جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان اشکذر معرفی شد .