واحدهای گلخانه ای
بازدید نظارتی از واحدهای بسته بندی محصولات گلخانه ای دررستاق 22 اسفند 1398

بازدید نظارتی از واحدهای بسته بندی محصولات گلخانه ای دررستاق

رستاق نیوز – مسئول جهاد کشاورزی رستاق گفت : در راستای کنترل بیماری کرونا از واحدهای جمع آوری وبسته بندی محصولات گلخانه ای بخش رستاق بازدید شد.