هیات اجرائی
اعضای شعب انتخابات شهرستان اشکذر تعیین شدند 13 بهمن 1398

اعضای شعب انتخابات شهرستان اشکذر تعیین شدند

رستاق نیوز - فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان اشکذر گفت:اعضای هیئت اجرایی نسبت به انتخاب اعضای شعب اخذ رای حساسیت زیادی داشته باشند و تجربه برگزاری دوره های قبل انتخابات را در انتخاب افراد مد نظر قرار دهند.