هواشناسی
هشدار به گلخانه داران رستاق ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

هشدار به گلخانه داران رستاق

رستاق نیوز - هواشناسی به گلخانه داران برای مقابله با بادهای شدید در روزهای آتی هشدار داد.

بارندگی و کاهش دما در استان یزد ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
پیش بینی هواشناسی

بارندگی و کاهش دما در استان یزد

رستاق نیوز - کارشناس هواشناسی استان یزد، برای فردا شنبه بارش‌های پراکنده باران به ویژه در ارتفاعات و کاهش دما پیش بینی کرد.