همکاری مردم
بخشدار رستاق : مردم برای حفظ سلامتی خود با ستاد پیشگیری ومقابله با کورنا همکاری کنند 12 فروردین 1399

بخشدار رستاق : مردم برای حفظ سلامتی خود با ستاد پیشگیری ومقابله با کورنا همکاری کنند

رستاق نیوز _ محمد حسین قانعیان امروز از نحوه اجرای طرح غربالگری در ورودی های شرف آباد وحسن آباد بازدیدکرد.