همراهی خیرین
تلاش شورا و دهیاری برای احداث سالن ورزشی درحسن آباد رستاق 12 اسفند 1398

تلاش شورا و دهیاری برای احداث سالن ورزشی درحسن آباد رستاق

رستاق نیوز – شورای اسلامی و دهیاری حسن آباد رستاق با همراهی و همت خیرین برای ساخت یک سالن ورزشی در این روستا تلاش می کند .