نان روغنی
“سوروک ” مهمترین خیرات رستاقی ها در لیله الرقائب 04 اسفند 1398
به بهانه ثبت ملی سوروک و فرا رسیدن ماه رجب

“سوروک ” مهمترین خیرات رستاقی ها در لیله الرقائب

رستاق نیوز - درگذشته نه چندان دور که هنوز انواع کیک ها و شیرینی ها رایج نشده بود "سوروک " به عنوان جزو لاینفک خیرات در ماه رجب به حساب می آمد و هرخانواده سعی داشت در لیله الرقائب برای اموات خود این روغنی را طبخ کند .