میزخدمت
برپائی میزخدمت در نماز جمعه رستاق 18 بهمن 1398

برپائی میزخدمت در نماز جمعه رستاق

رستاق نیوز- درحاشیه آیین عبادی ، سیاسی جمعه این هفته رستاق میز خدمت در میعادگاه جمعه رستاق برپا شد .