میبد
یزد ، میبد و اردکان کانون های آلودگی به کرونا 15 اسفند 1398

یزد ، میبد و اردکان کانون های آلودگی به کرونا

رستاق نیوز - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: احتمالا هفته پیش رو یا ده روز آینده پیک شیوع کرونا در استان یزد باشد.