موقوفه ربع رشیدی # رمضانعلی خادمی #
فراخوان اداره اوقاف برای بهره برداری از دو موقوفه در رستاق ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

فراخوان اداره اوقاف برای بهره برداری از دو موقوفه در رستاق

رستاق نیوز – رئیس اداره اوقاف شهرستان اشکذر از آمادگی این اداره برای واگذاری بهره برداری 2 موقوفه بزرگ رستاق خبرداد.