مسجد سرحوض
خطیب جمعه رستاق : پیروز حقیقی این انتخابات ملت ایران است ۰۲ اسفند ۱۳۹۸

خطیب جمعه رستاق : پیروز حقیقی این انتخابات ملت ایران است

رستاق نیوز- آئین عبادی سیاسی و وحدت بخش نماز جمعه امروز ۲ اسفند ماه ۹۸در میعادگاه نمازجمعه عزآباد رستاق برگزار شد.

تقارن چشم نواز درمعماری  مسجد و آب انبار سرحوض عزآبادرستاق ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

تقارن چشم نواز درمعماری  مسجد و آب انبار سرحوض عزآبادرستاق

درروستاهای ایران ساخت مسجد و آب انبار به فور دیده می شود ولی ساخت مسجد و آب انبار به صورت توامان وبرروی هم شاید تنها دراینجا شکل باشد . مجموعه سرحوض میراثی از عهد زندیه تا قاجاریه  که زیبائی منحصر بفرد آن بخاطر خط تقارن آن است . آنجا که ردیف های آجر در تیزی […]