مرکز نیکوکاری
اجرای سنت حسنه قربانی کردن برای دفع بلا از مردم رستاق 07 فروردین 1399

اجرای سنت حسنه قربانی کردن برای دفع بلا از مردم رستاق

رستاق نیوز _ مدیر مسئول مرکز نیکوکاری رستاق با تبریک حلول ماه شعبان المعظم واعیاد شعبانیه گفت : این مرکز برای رفع بلا وسلامتی مردم رستاق و تمامی فعالان حوزه سلامت گوسفند قربانی می کند.