محمد صالح جوکار
همدلی ، مشارکت و دستگیری های خیرمندانه ملت ایران در دنیا بی نظیر و مثال زدنی است 28 فروردین 1399
نماینده منتخب مردم یزد واشکذردرمجلس شورای اسلامی

همدلی ، مشارکت و دستگیری های خیرمندانه ملت ایران در دنیا بی نظیر و مثال زدنی است

رستاق نیوز - نماینده منتخب مردم یزد واشکذردرمجلس شورای اسلامی ازتلاش ، همراهی و همدلی مردم استان برای رفع نیازهای بهداشتی ، درمانی و حمایت از اقشار آسیب پذیر برای مقابله با کورنا قدردانی کرد.