محسن خلیلی
۱۲۰ نفر برای شرکت درشورای اسلامی ۱۵ روستای رستاق داوطلب شدند 25 فروردین 1400

۱۲۰ نفر برای شرکت درشورای اسلامی ۱۵ روستای رستاق داوطلب شدند

رستاق نیوز – بخشدار مرکزی شهرستان اشکذر گفت : 109 نفر مرد و 11 زن برای شرکت در شوراهای اسلامی روستاهای رستاق داوطلب شدند .