قلعه تارخی
آغاز عملیات مرمت و بازسازی قلعه تاریخی روستای اسلام آباد رستاق 27 آذر 1401

آغاز عملیات مرمت و بازسازی قلعه تاریخی روستای اسلام آباد رستاق

شورای اسلامی و دهیاری روستای اسلام آباد رستاق از آغاز عملیات مرمت و بازسازی قلعه تاریخی روستا خبر داد.