فوت عامل صوت وتصویر
مراسم جشن سده زرتشتیان یزد لغو شد 10 بهمن 1398
درپی فوت محمد عماد ملانوری

مراسم جشن سده زرتشتیان یزد لغو شد

جشن سده زرتشتیان یزد به علت فوت یکی از عوامل صوت و تصویر مراسم لغو شد.