فرهنگ عامه
چرخ ریسان و کارکردهای آن 14 شهریور 1402
از دورهمی های قدیم رستاق

چرخ ریسان و کارکردهای آن

رستاق نیوز : "چرخ ریسان "اجتماعی زنانه برای تبدیل پنبه و پشم به نخ ،  این دورهمی متاثر از شغل مردان بود در رستاق ازجمله عزآباد کشت پنبه رواج داشت و از سویی یکی از عایدی های پرورش دام سبک مانند گوسفند، جمع آوری پشم آن بود زین سبب مشاغلی مانند حلاجی ، پنبه پاک کنی ، نخ ریسی ، رنگرزی ، پارچه بافی ، خورجین بافی و گلیم بافی نیز در این آبادی ها ، رونق خاصی داشته است که امروزه کمتر اثری از آن به چشم می خورد .