علی ملانوری
گشت سواره سوارکاران شمسی رستاق ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

گشت سواره سوارکاران شمسی رستاق

رستاق نیوز  - کشت سواره سوارکاران شمسی رستاق صبح امروز در روستای متروکه مزرعه کلانتر برگزارشد .