عزالدین لنگر
معرفی اجمالی آثار تاریخی عزآباد رستاق ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

معرفی اجمالی آثار تاریخی عزآباد رستاق

دراین گزارش به معرفی قلعه ، مسجد جامع و مجموعه سرحوض عزآباد پرداخته شده است .