ضرغامی
خیرمقدم نازنین زهرا قانع به وزیر میراث فرهنگی درعزآباد 25 آذر 1400

خیرمقدم نازنین زهرا قانع به وزیر میراث فرهنگی درعزآباد

  رواق منظر چشم من آشیانه توست کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست جناب آقای دکتر ضرغامی وزیرمحترم میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی به عزآباد رستاق دیار تمدن ، تدین وتلاش خوش آمدید. مقدم شما وهیات همراه را دراین کهن بوم تاریخی ارج می نهیم . سرسبزترین بهار تقدیم شما آوای […]