صنعت اسب
شو سواره سراسری اسب های بومی فلات ایران ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
16 اسفند ماه در شمسی رستاق برگزار می شود

شو سواره سراسری اسب های بومی فلات ایران

رستاق نیوز  - شو سواره سراسری اسب های بومی فلات ایران 16 اسفند ماه در شمسی رستاق برگزار می شود

گشت سواره سوارکاران شمسی رستاق ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

گشت سواره سوارکاران شمسی رستاق

رستاق نیوز  - کشت سواره سوارکاران شمسی رستاق صبح امروز در روستای متروکه مزرعه کلانتر برگزارشد .