صدر آبابد
معرفی مفاخر رستاق این قسمت آشنائی با دکتر ایرج حسینی صدرآبادی 18 اسفند 1398

معرفی مفاخر رستاق این قسمت آشنائی با دکتر ایرج حسینی صدرآبادی

ایرج حسینی صدر آبادی متولد ۱۳۴۶ در صدرآباد رستاق تحصیلات ابتدائی ، راهنمائی و متوسطه را دراین روستا به پایان رساند . درادامه به تحصیلات عالیه پرداخت  که برخی از سوابق تحصیلی و اجرایی وی به شرح ذیل می باشد: –          دکترای حقوق عمومی و استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز گروه آموزشی و پژوهشی حقوق […]