صدراباد رستاق
بازدید از طرح های بهسازی صدرآباد رستاق 15 اسفند 1398

بازدید از طرح های بهسازی صدرآباد رستاق

رستاق نیوز – معاون فرماندار و بخشدار مرکزی اشکذر از بهسازی خیابان امام خمینی صدرآباد بازدیدکردند.

از دو خیر مدرسه ساز در رستاق تجلیل شد 19 بهمن 1398
همزمان با جشنواره خیرین مدرسه ساز

از دو خیر مدرسه ساز در رستاق تجلیل شد

رستاق نیوز - در راستای برگزاری مرحله مدرسه ای جشنواره خیرین مدرسه ساز ، از دو خیر مدرسه ساز رستاق تجلیل شد .

17 بهمن 1398
فردا برگزار می شود

کارگاه آموزشی و تربیتی درصدرآباد رستاق

رستاق نیوز- کارگاه آموزشی و تربیتی با موضوع خانواده و فرزندان فردا جمعه در صدرآباد رستاق برگزار می شود.