صدراباد رستاق
بازدید از طرح های بهسازی صدرآباد رستاق ۱۵ اسفند ۱۳۹۸

بازدید از طرح های بهسازی صدرآباد رستاق

رستاق نیوز – معاون فرماندار و بخشدار مرکزی اشکذر از بهسازی خیابان امام خمینی صدرآباد بازدیدکردند.

از دو خیر مدرسه ساز در رستاق تجلیل شد ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
همزمان با جشنواره خیرین مدرسه ساز

از دو خیر مدرسه ساز در رستاق تجلیل شد

رستاق نیوز - در راستای برگزاری مرحله مدرسه ای جشنواره خیرین مدرسه ساز ، از دو خیر مدرسه ساز رستاق تجلیل شد .

۱۷ بهمن ۱۳۹۸
فردا برگزار می شود

کارگاه آموزشی و تربیتی درصدرآباد رستاق

رستاق نیوز- کارگاه آموزشی و تربیتی با موضوع خانواده و فرزندان فردا جمعه در صدرآباد رستاق برگزار می شود.