شمسی # صنایع دستی # ریسندگی # پاتوق # زنان # مشاغل # روستائی # یزد# رستاق #
ریسندگی از مشاغل قدیم زنان در رستاق(شمسی) 27 بهمن 1398

ریسندگی از مشاغل قدیم زنان در رستاق(شمسی)