شرف آبادرستاق
آشنائی با مفاخر رستاق این قسمت ” دکتر سعید فانیان “ ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

آشنائی با مفاخر رستاق این قسمت ” دکتر سعید فانیان “

رستاق نیوز - سعيد فانيان متولد سال ١٣٣٧ در شرف اباد رستاق ، اموزش ابتدايي خود را در دبستان معزي شرف اباد كه پدر بزرگ مادرى اش اقاي سيد محمد فانيان در سال ١٣٠٥بنيان گذاري كرده بود طى كرد،

یک مراسم رسمی در دبستان معزی شرف آبادرستاق ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
عکس تاریخی از

یک مراسم رسمی در دبستان معزی شرف آبادرستاق