سفر نوروزی
پیش بینی استقرار کمپ راهنمای مسافران نوروزی شهرستان اشکذر در ورودی رستاق 10 اسفند 1398

پیش بینی استقرار کمپ راهنمای مسافران نوروزی شهرستان اشکذر در ورودی رستاق

رستاق نیوز - فرماندار و رییس ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان اشکذرگفت : هرچند ستادهای اجرایی خدمات سفر درتدارک فراهم آوردن زمینه خدمت هرچه بیشتر به مسافران نوروزی هستند ولی با توجه به شیوع بیماری کرونا ، این وزرات بهداشت است که در مورد چند وچون مسافرت های نوروزی تصمیم می گیرد .