سرود
فیلم : سرود نگین قم  کارهنری دانش آموزان رستاقی 01 خرداد 1402

فیلم : سرود نگین قم کارهنری دانش آموزان رستاقی

کاری از گروه سرود دختران فاطمی دبیرستان دوره اول الزهرا (س) صدر آباد رستاق به مناسبت شب میلاد حضرت معصومه (س)