سرطان
اشنائی با دکتر محمد رضا میربندرآبادی 12 بهمن 1398
آشنائی با مفاخر رستاق

اشنائی با دکتر محمد رضا میربندرآبادی

پسربچه ای که از سال ششم دبستان با عشق و اصرار خودش به شهر یزد می رود وبدون هیچ حمایتی مستقل از خانواده و به تنهایی درس می‌خواند و می‌خواند تا امروز.