راه آهن
ثبت ملی یک اثر در رستاق 30 بهمن 1398

ثبت ملی یک اثر در رستاق

رستاق نیوز - ایستگاه راه آهن جلال آباد رستاق در میراث ملی کشور ثبت شد.