راه آهن
ثبت ملی یک اثر در رستاق ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

ثبت ملی یک اثر در رستاق

رستاق نیوز - ایستگاه راه آهن جلال آباد رستاق در میراث ملی کشور ثبت شد.