دکتر طالبی
دکتر طالبی استاندار یزد به بزرگترین جمع مجازی رستاقی ها پیوست 01 فروردین 1399

دکتر طالبی استاندار یزد به بزرگترین جمع مجازی رستاقی ها پیوست

رستاق نیوز - همزمان بانوروز 99 "دکتر محمد علی طالبی" استاندار یزد به بزرگترین جمع مجازی مردم رستاق پیوست .