دکتر دهقانی
پیک ابتلا به کرونا دراین هفته ، بیشتر درخانه بمانید 10 اسفند 1398
معاون دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

پیک ابتلا به کرونا دراین هفته ، بیشتر درخانه بمانید

رستاق نیوز - معاون دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: پیک اصلی بیماری در روزهای آینده است اما تمامی تمهیدات لازم اندیشیده شده است.