درمانگاه صدراباد
مدیر مرکز بهداشتی و درمانی صدرآباد: اگر مردم رعایت نکنند منطقه رستاق نیز آلوده خواهد شد / بهترین پیشگیری درخانه ماندن است . 10 فروردین 1399

مدیر مرکز بهداشتی و درمانی صدرآباد: اگر مردم رعایت نکنند منطقه رستاق نیز آلوده خواهد شد / بهترین پیشگیری درخانه ماندن است .

رستاق نیوز – بخشدار رستاق از مرکز بهداشتی و درمانی صدرآباد بازدید کرد .