درخانه بمانید
درخواست شورا و دهیاری ازاهالی صدرآباد:  از اقوام خود بخواهید به صدرآباد سفر نکنند 22 اسفند 1398

درخواست شورا و دهیاری ازاهالی صدرآباد:  از اقوام خود بخواهید به صدرآباد سفر نکنند

رستاق نیوز -  شورای اسلامی ، دهیاری و مرکز درمانی صدراباد در اطلاعیه مشترکی به اهالی توصیه کردند ازپذیرفتن میهمان از سایر شهرها خوداری کنند .