دبیرستان مجلسی
برپائی بازارچه کسب و کار همراه با جشنواره غذائی در شمسی رستاق 20 بهمن 1398
به مناسبت دهه فجر

برپائی بازارچه کسب و کار همراه با جشنواره غذائی در شمسی رستاق

رستاق نیوز - به مناسبت ایام الله دهه فجر دختران دانش آموز شمسی رستاق درمدرسه خود جشنواره غذایی و بازارچه کسب و کار برپا کردند.