دامداران رستاق
طرح هویت گذاری و بیمه اجباری دام های شهرستان در حال انجام است 11 اسفند 1398
قابل توجه دامداران رستاق

طرح هویت گذاری و بیمه اجباری دام های شهرستان در حال انجام است

رستاق نیوز - مدیر جهادکشاورزی اشکذر گفت: طرح هویت گذاری و بیمه اجباری دام ها در شهرستان اشکذر در حال انجام می باشد.