خرید غیرحضوری
امکان خرید غیر حضوری مایحتاج در شمسی رستاق فراهم شد 23 اسفند 1398
با هدف مقابله با کرونا

امکان خرید غیر حضوری مایحتاج در شمسی رستاق فراهم شد

رستاق نیوز - یک فروشگاه در شمسی رستاق مایحتاج مردم را درب منزل به آنان تحویل می دهد .