خدمات کشاورزی
قابل توجه دامداران رستاق 12 اسفند 1398

قابل توجه دامداران رستاق

رستاق نیوز - مسئول جهاد کشاورزی رستاق از توزیع سبوس یارانه ای به دامداران رستاق خبرداد وگفت : دامداران برای بهره مندی از خدمات بیمه ای و پلاک کوبی دام سبک وسنگین خود به شرکت خدمات بیمه ای رهروان سبز گستر مراجعه کنند.