خانه ملکی
معرفی یک خانه تاریخی در حاجی آباد رستاق 13 اسفند 1398

معرفی یک خانه تاریخی در حاجی آباد رستاق

رستاق نیوز - خانه ملکی حاجی آباد رستاق از خانه ارزشمند تاریخی این روستا است .