حصارگلی
به بهانه ثبت ملی “چینه ” از آثار ناملموس یزد 30 بهمن 1398
چینه حصاری فراموش شده

به بهانه ثبت ملی “چینه ” از آثار ناملموس یزد

رستاق نیوز _ ۶ اثر ناملموس یزد شامل کیک، سوروک ، شولی، دیوار چینه ای ، خشت و مال و ساخت جوم یزدی ( کاربرد در زیور آلات ) در فهرست آثار ملی ثبت شد.