حسینی
بزودی  از پارک روستائی حسین آباد رستاق بهره برداری می شود 13 اسفند 1398

بزودی  از پارک روستائی حسین آباد رستاق بهره برداری می شود

رستاق نیوز – پارک روستائی حسین آباد رستاق با وسعت 3 هزار مترمربع در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد