حجت الاسلام حاج سید مهدی رکن الدینی
زندگینامه حجت الاسلام والمسلمین حاج سید مهدی رکن الدینی 26 بهمن 1398
آشنائی با مفاخر رستاق

زندگینامه حجت الاسلام والمسلمین حاج سید مهدی رکن الدینی

رستاق نیوز - حجت الاسلام والمسلمین حاج سید مهدی رکن الدینی از علمای رستاق در عصر حاضر است که ان مرحوم خود را اینگونه معرفی کرده است .