حجت الاسلام حاج سید مهدی رکن الدینی
زندگینامه حجت الاسلام والمسلمین حاج سید مهدی رکن الدینی ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
آشنائی با مفاخر رستاق

زندگینامه حجت الاسلام والمسلمین حاج سید مهدی رکن الدینی

رستاق نیوز - حجت الاسلام والمسلمین حاج سید مهدی رکن الدینی از علمای رستاق در عصر حاضر است که ان مرحوم خود را اینگونه معرفی کرده است .