جلال آباد
ثبت ملی یک اثر در رستاق 30 بهمن 1398

ثبت ملی یک اثر در رستاق

رستاق نیوز - ایستگاه راه آهن جلال آباد رستاق در میراث ملی کشور ثبت شد.

خیابان امام (ره) صدرآباد و معابر روستائی جلال آباد رستاق بهسازی می شود 15 بهمن 1398

خیابان امام (ره) صدرآباد و معابر روستائی جلال آباد رستاق بهسازی می شود

رستاق نیوز- عملیات بهسازی خیابان امام خمینی (ره) صدرآباد رستاق به طول 600 متر درحال انجام است .