جشت سده
مراسم جشن سده زرتشتیان یزد لغو شد ۱۰ بهمن ۱۳۹۸
درپی فوت محمد عماد ملانوری

مراسم جشن سده زرتشتیان یزد لغو شد

جشن سده زرتشتیان یزد به علت فوت یکی از عوامل صوت و تصویر مراسم لغو شد.